ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต6 มอบนโยบายในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6