สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับชม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 30/2565