รายละเอียดการโอนเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2565)