วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ใส่ใจสุขภาพ “Anti-Covid Anti-Corruption”