สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมจัดทำแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565