ประกาศ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น ประจำอำเภอ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565