แจ้งบัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (เพิ่มเติม)