สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน แบบ On-site ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

  วันที่ 8 ธันวาคม 2564 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำโดย ดร.ชั […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด พื้นที่อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชี […]