วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านอมเม็ง จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านอมเม็ง จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรวันคล้ยวันราชสมภพ และถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

การทดสอบความสามารถในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 (กรกฏาคม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566