รับมอบก้อนเชื้อเห็ดนางรมดำจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย