สพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับมอบเอกสารรณรงค์เผยแพร่การลือกตั้ง ส.ส. สำหรับเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาสพป.เชียงใหม่ เขต 6 รับมอบเอกสารรณรงค์เผยแพร่

9  พฤษภาคม  2566  นายวัลลภ  โตวรานนท์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 รับมอบเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำหรับเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จาก ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่