การแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70” ระดับเครือข่ายของเครือข่ายโมคคัลลาน