โรงเรียนบ้านขุนกลางร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อินทนนท์ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน