พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2568

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต6 จัดทำพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์
น้อย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2568
โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกลาง ผอ.พิเชษฐ์ แสนยาสมุทร์ ร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00 น.