รายละเอียดการโอนเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565(ตั้งแต่วันที่ 2-13 มิถุนายน 2565)