เอกสารประกอบการนำฝากเงินประกันสัญญา (กรณีนำฝากเป็นเงินสด) ที่สำนักงานเขต