ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา ร่วมศึกษาดูงานนิทรรศการ “ChiangMai for Art