Skip to Content

ประกาศการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Closed

ประกาศสพป.เชียงใหม่ เขต 6 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านแม่ศึก (มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่่ 2) เป็น โรงเรียนบ้านแม่ศึก ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ประกาศแม่ศึก-2-1

Previous
Next