การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายจิมทอง ทองคำวัน ผอ.สพป.เชียง […]

ประชุมผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต6 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3  พฤศจิกายน 2566 นายจิมจง  ทองคำวัน  ผู้อำนวยการสำนักง […]

นายจิมจง ทองคำวัน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

นายจิมจง ทองคำวัน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 มอบนโยบายให้กั […]

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายจิมจง  ทองคำวัน  ผู้อำนวยการ […]

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายจิมจง ทองคำวัน ผู้อำนวยการสำนั […]

ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ครั้งที่ 11/2566

26  ตุลาคม  2566  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ […]

ประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

24 ตุลาคม 2566 นายจิมจง  ทองคำวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเ […]