ประกาศรายชื่อนิสิตโครงการเพชรในตม ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

โรงเรียนจอมทอง ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนจอมทอง ครบรอบ 63 ปี

โรงเรียนจอมทอง ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนจอมทอง ครบ […]

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครุศึกษาภายใต้นวัตกรรม Thailand Lesson Study incorporated with Open Approach ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

ประชาสัมพันธ์ บริษัทสยามสไมล์โปรกเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่2-แม่ฮ่องสอน ฝากประชาสัมพันธ์ โครงการสวัสดิการบัตรสุขภาพกลุ่มข้าราชการและหน่วยงานรายเดือน “ภาคสมัครใจ” รายละเอียดตามแนบ

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ฝากประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชม 0017.3/ว19502 ลว 27 มิถุนายน 2566