การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5