นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้ 3 เหรียญทอง รุ่น 49 กก.ชาย ในการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไ

นายสุรชัย มณีปราการ นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติราชการตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ ผอ.กลุ่ม

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการ ส […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 2

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)การปฏิบัติราชการ ตามประกาศเจตจำนงสุจริตและการร่วมมือพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระหว่าง ผอ.สพท. กับ รอง ผอ.สพท

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.เชียงใ […]

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ […]

คณะผู้บริหารการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านกองแขก และ โรงเรียน ออป.13

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.ชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการ ส […]