ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สรุปยอดผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563

สรุปยอดผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.จิราพร ตายานะ