ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline

23 สิงหาคม 2562 กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชน ระดับสถานศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม Google Hangouts

ภาพ/เนื้อหาโดย : นายชาญชัย แสงกร