ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสองธารได้มอบเงินรางวัลการจับฉลากผู้โชคดีในวันปีใหม่ ให้แก่ นางสาวชนิดา คำภิโล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 500 บาท ทั้งนี้ นางสาวชนิดา คำภิโล ได้ส่งต่อเงินรางวัล ให้แก่กองทุนโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา