ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา