ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET ตามโครงการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวชิรธาร นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสพป.ชม.เขต 6 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ RT, NT และ O-NET ตามโครงการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จากนั้นได้ร่วมลงนามข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา ระหว่างสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปีการศึกษา 2563

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา