ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันจันทร์ ที่17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 และนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) เรื่อง "การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV" โดยมีบุคลากรจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกันเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมวชิรธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ณัฐชา ทองตะเภา