Download File

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มาตราการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 
     
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
     
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวสาระน่ารู้
 
ชุดสื่อรณรงค์เพื่อการขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
           

คู่มือการใช้รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. 
           

คู่มือการพัฒนายุวชนตำรวจ สพฐ. 
         

คุ่มือ แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
     

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.ชม.6 เป็นประธานเปิดการอบรมสภานักเรียน ปี 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79
วันที่ 14 มิ.ย. 2559 นายเดช อานากาศ รอง ผอ สพป.ชม.6 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รอง ผอ สพป.ชม.6 และคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื่นที่ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.ชม.6 เป็นประธานเปิดพิธีการจัดกิจกรรม"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559 ณ สระน้ำจอมทองสระบายดี
วันที่ 17 มีนาคม 2559 นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานมอบบ้าน หลังที่ 183 ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 มอบให้ เด็กหญิงพรพิมล กันภัย นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายเดช อนากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอจอมทอง และชาวบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย เข้าร่วมพิธีมอบบ้านดังกล่าว

หนังสือจากราชการจาก สพฐ.
 

ข่าวการศึกษา/ทั่วไป
 


ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com