.

ระบบ obeclms3.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    งานข้อมูลสารสนเทศ 
งานข้อมูลสารสนเทศ
 

ช่องทางเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศ

1. ระบบ DMC   (คู่มือการใช้งาน)  ไฟล์นำเสนอ

2. ระบบ EMIS   (คู่มือการใช้งาน) ไฟล์นำเสนอ

3. ระบบ B-OBEC  (คู่มือการใช้งาน) ไฟล์นำเสนอ

4. ระบบ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ไฟล์นำเสนอ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 

1.ระบบ DMC

2.ระบบ EMIS

3.ระบบ B-OBEC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบประเมินความพึงพอใจ

ปฏิทินงานข้อมูลสารสนเทศ 2559

กำหนดการประชุม

Line กลุ่มงานข้อมูล สพป.ชม.6  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม

1.การเข้าใช้งาน ระบบ DMC

2.การย้ายเข้านักเรียน

3.การเพิ่มนักเรียน

4.การย้ายออก

5.การดาวโหลดรายงานข้อมูลสารสนเทศ (จำนวนตัวเลข)

6.สูตรสำเร็จระบบDMC

7.DMC58-รอดำเนินการ57

8.DMC58-ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้และโรงเรียน

9.DMC58-ปรับปรุงซ้ำซ้อนต่างสังกัด สพฐ.

10.DMC58-เพิ่มเด็ก G

11.DMC58-ซ้ำซ้อนในสังกัด

12.DMC58-น้ำหนักส่วนสูง-สายการเรียน

13.DMC58-ย้ายเข้าย้ายออกเปลี่ยนห้อง

14.แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

15.วีดิทัศน์การบันทึกผลการสำรวจผ่านเว็ปแอปพลิเคชั่น แบบละเอียด

16.วีดิทัศน์สอนการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตในการสำรวจ แบบละเอียด

------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่สำคัญ

1.แบบเก็บข้อมูลทั่วไป 

2.แบบฟอร์มการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

3.แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน

4.แบบฟอร์มเอกสารนักเรียนติด G

5.แบบฟอร์มเอกสารยืนยันตัวตน

6.แบบ พฐ.19

7.แบบ พฐ.23

8.แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

9.แนวทางการรับนักเรียน

10.คำนิยามข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

11.แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล

12.แนวทางดำเนินงานเรียนฟรี 2559

13.แบบฟอร์ม พฐ. ต่างๆ

14.แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลนักหนักและส่วนสูง  ขั้นตอนการการอัพโหลด

15.แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลด้อยโอกาส

16.แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน(นร.01,02)

17.คู่มือฉบับเต็ม

18.คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเวปไซต์

19.คู่มือระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนโทรศัพท์มือถือ

..........................................................................................................................................................

ข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (excal)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 (pdf)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศ 10 พ.ย.59 (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศ 10 พ.ย.59 (PDF)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศและขนาด (excal)

ข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2559

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศ 10 มิ.ย.59 (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศ 10 มิ.ย.59 (PDF)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศและขนาด (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาดอำเภอจอมทอง 10 มิ.ย.59 (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาดอำเภอแม่แจ่ม 10 มิ.ย.59 (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาดอำเภอกัลยาณิวัฒนา 10 มิ.ย.59 (excal)

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2558

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศ 10 พ.ย.58 (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามชั้นเพศ 10 พ.ย.58 (PDF)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาดอำเภอ (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาดอำเภอจอมทอง 10 พ.ย.58 (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาดอำเภอแม่แจ่ม 10 พ.ย.58 (excal)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาดอำเภอกัลยาณิวัฒนา 10 พ.ย.58 (excal)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2558

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามเพศ 10 มิ.ย. 58 (excel)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาด ของอำเภอจอมทอง (excel)

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาด ของอำเภอแม่แจ่ม (excel)  

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแยกตามขนาด ของอำเภอกัลญาณิวัฒนา (excel)

---------------------------------------------------
 

 

 

 รอง ผอ. สพป. ชม 6
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.198.190.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 27,589
 
+++Plot+++
190 หมู่ 15 ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
Tel : 053341375 – 6 ต่อ 16  Fax : 053341744