.

ระบบ obeclms3.2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    งานนโยบายและแผน 
งานนโยบายและแผน
 

ไฟล์บรรยาย การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ค. 2559ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1.นำเสนอการจัดทำแผนพัฒนา 

2.การกำหนด TOWS Matrix

3.การเขียนโครงการ

4.331984_การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ

5,นโยบาย สพฐ.ปี 2559

6.การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการภูมิภาค

7.ปกคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (28พค59)

8.เอกสารแนวทางจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (28พค59)

9.ใบงานการจัดทำแผน รร (28 พค59)

10.การวิเคราะห์งบประมาณ รร.

12.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม รร

13.แบ่งกลุ่มการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโรงเรียน

14.ใบงานกำหนดกลยุทธ์

15.ใบงานกำหนดวิสัยทัศน์

16.ใบงานกำหนดวิสัยทัศน์บ้านโป่งฮึ้ง

17.การเขียนโครงการ

18.การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา-รองแสวง-ด้วงทรง

 

+++ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 1+++

+++ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ส่วนที่ 2+++

+++แบบฟอร์มโครงการปี 2559 ของเครือข่ายฯ+++

 

 รอง ผอ. สพป. ชม 6
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.198.190.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 27,594
 
+++Plot+++
190 หมู่ 15 ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
Tel : 053341375 – 6 ต่อ 16  Fax : 053341744