บุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายวานิช คำมาตา

นายวานิช คำมาตา

Mr.Wanit Kammata

กลุ่มอำนวยการ

0

0953910502


น.ส.วนิดา ตุ่นติ๊บ

น.ส.วนิดา ตุ่นติ๊บ

Mr.Vanida Toontib

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

0

090-4201299

Vanida.toontib@gmail.com


นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์

นายเทพฤทธิ์ เยียรยงค์

Mr.Thepparit Yiarayong

หน่วยตรวจสอบภายใน

0

0999082498

tooyiarayong@hotmail.com


นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ

นางกรรณิการ์ ศิริเจริญ

Mrs. Kannika Sirijaroen

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0946248382

kannika_traboon@hotmail.comติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ