การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 จิราพร ตายานะ
2020-07-01
2 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ธ.ค.62) จิราพร ตายานะ
2020-07-01
3 การเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งเลขเดิม สังกัดเดิม ประเภททั จิราพร ตายานะ
2020-07-01
4 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จิราพร ตายานะ
2020-07-01