.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล...

 
 

 

 

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 
บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
           
       
   
นายสมพงศ์ พรมจันทร์
รอง ผอ.สพป.ชม 6
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล
   
 
 
       
   
นายประสิทธิ์ นาคมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
   
 
           
     
น.ส.สิริโสภา พุทธิศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
นางรัชนีวรรณ สุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 
น.ส.ประภาศรี ใจสุข
นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
           
       
นางสมพร รุจิเสิศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นายทวีศักดิ์ อินทร์กัณฑ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
น.ส.สินีนาฏ นิลละออง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
       
   
 
น.ส.ดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส.เบญจมาภรณ์ สุริยบูรพกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
 
           
     
 
น.ส.วาสนา จันทร์พลอย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
น.ส.ณัฏฐ์ดารินทร์ เคหะนิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
           
     
นางบุญญิสา การรุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่คุรุสภา
 
นางเกศรา สมัยกุล
พนักงานราชการ
 
น.ส.ฉัตรหทัย คำตุ้ย
พนักงานราชการ
 
           
     
น.ส.กชพรรณ จิตธร
ลูกจ้างชั่วคราว
 
น.ส.พนิดา วรรณคำ
ลูกจ้างชั่วคราว
 
น.ส.พัชรสุรงค์ เอกชัยอาภรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
           
           
           
 

รอง ผอ. สพป. ชม 6
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.190.185
คุณเข้าชมลำดับที่ 27,689
 
: +++PerSon+++
190 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปำ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
Tel : 053341375 – 6 ต่อ 38