[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่อง : การจัดการความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)


 การจัดการความรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 162 |
ผู้เขียน : admincma6
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
อังคาร ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้