[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / ส.ค. / 2559
หลักเกณฑ์การย้าย
หลักเกณฑ์การย้าย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 15 / ส.ค. / 2559
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มบริหารงานบุคคล 14 / ส.ค. / 2559
คู่มือการบริหารงานบุคคล การขอปรับวุฒิหรือเพิ่มวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการบริหารงานบุคคล อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>