[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

  
  

วันที13 สิงหาคม 2559 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ในการนำสื่อนวัตกรรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน ให้สอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม Learnin
ขนาดของรูป 104 KB
width 960 : height 720

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>