: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  คู่มือ/ปฏิทิน การดำเนินงาน สพป.ชม. 6

  นโยบายใหม่ สถานศึกษาเอกชน เทอม2ปี 58 และปีการศึกษาต่อไป

  แบบฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มเรียน

  ทักษะการคิดที่นำมาใช้ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  เอกสารประกอบการบรรยาย

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนณัทชวิทย์,เมืองเด็กวิทยา,สหมิตรวิทยา,สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์,เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวน ด้านเหตุผล ของผู้เรียนชั้น ป.3 (สอบNT/LNR) ปี 2557

  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (เพื่อลองฝึก ฝนกระดาษคำตอบ) การจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT/LNR ปีการศึกษา 2557

  คู่มือ(ฉบับล่าสุด) การจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT/LNR ปีการศึกษา 2557

  เอกสาร กิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีและช่วยให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้...>>

  แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป