: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  คู่มือการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

  ข้อสอบO-NET พร้อมเฉลย ปี 2558

  คู่มือการวัดความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  แบบฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มเรียน ปีการศึกษา 2556

  คู่มือ/ปฏิทิน การดำเนินงาน สพป.ชม. 6

  นโยบายใหม่ สถานศึกษาเอกชน เทอม2ปี 58 และปีการศึกษาต่อไป

  แบบฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มเรียน

  ทักษะการคิดที่นำมาใช้ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  เอกสารประกอบการบรรยาย

  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนณัทชวิทย์,เมืองเด็กวิทยา,สหมิตรวิทยา,สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์,เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวน ด้านเหตุผล ของผู้เรียนชั้น ป.3 (สอบNT/LNR) ปี 2557

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป