: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  เอกสาร กิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีและช่วยให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้...>>

  แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

  เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย

  เพลงใช้ประกอบการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  ข้อมูล CD จากกลุ่มนิเทศฯ "การเตรียมความพร้อมในการสอบ LNR และข้อสอบกลาง"

  คำแนะนำการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

  ข้อสอบนักเรียน ป.1-ป.6 ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  เตรียมเด็กปฐมวัย ก้าวไปสู่พลเมืองอาเซียน

  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป