: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  รวมคู่มือยกระดับ รายวิชาฯ

  ชุดพัฒนาผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นป.3 และป.6ฉบับจริง

  คู่มือบริหารจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฉบับที่สอง ร.ร. สามารถนำไปใช้ในการบูรณา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้นะครับ

  คู่มือการดำเนินงาน ตามโครงการเสริมสร้างพลังอำนาจในการจัดการศึกษาที่สร้างสุขภาวะในโรงเรียน

  ข้อสอบO-NET พร้อมเฉลย ปี 2558

  คู่มือการวัดความสามารถในการอ่าน การเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2556

  แบบฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มเรียน ปีการศึกษา 2556

  คู่มือ/ปฏิทิน การดำเนินงาน สพป.ชม. 6

  นโยบายใหม่ สถานศึกษาเอกชน เทอม2ปี 58 และปีการศึกษาต่อไป

  แบบฝึกการอ่านสำหรับนักเรียนในวัยเริ่มเรียน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป