: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนณัทชวิทย์,เมืองเด็กวิทยา,สหมิตรวิทยา,สุทธิวงศ์ดำรงวิทย์,เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประเมินความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวน ด้านเหตุผล ของผู้เรียนชั้น ป.3 (สอบNT/LNR) ปี 2557

  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ (เพื่อลองฝึก ฝนกระดาษคำตอบ) การจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT/LNR ปีการศึกษา 2557

  คู่มือ(ฉบับล่าสุด) การจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน NT/LNR ปีการศึกษา 2557

  เอกสาร กิจกรรมจิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีและช่วยให้นักเรียนมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้...>>

  แบบประเมินเพื่อคัดกรองการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

  เอกสารแนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย

  เพลงใช้ประกอบการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

  ข้อมูล CD จากกลุ่มนิเทศฯ "การเตรียมความพร้อมในการสอบ LNR และข้อสอบกลาง"

  คำแนะนำการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป