รายการแจ้ง/แสดงข้อคิดเห็น Q&A ร้องเรียน,ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  ขออภัยยังไม่มีรายการแจ้งใด ๆ


คลิกเพื่อแจ้ง กลับหน้าหลัก

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ