ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึก...

รายละเอียด

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมนิเท...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วม...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต ๖ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ชวนกั...

รายละเอียด

สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ศึกษาดูงาน ITA ณ สพป.ชลบุรี เข...

รายละเอียด

ยินดีต้อนรับข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ สพป.เช...

รายละเอียด


  • ยื่นแบบร้องทุกข์ร้องเรียน
  • รับแจ้งข้อคิดเห็น Q&A
  • เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
  • สพป.ชม.6 Channel
  • สพป.ชม.6 School Channel
  • FanPage สพป.ชม.6
  • Big DATA สพป.ชม.6
  • ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ สพป.ชม.6
  • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ