การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-07-23
2 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
3 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
4 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว 7 รายการ ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
5 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
6 ประกาศผู้ชนะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27