การบริหารเงินงบประมาณ

รายการแจ้งโอนเงิน สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-30
2 รายละเอียดโอนเงินงบลงทุน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-03
3 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-05-29
4 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-03
5 รายละเอียดการโอนเงิน 16 มกราคม 2563 วนิดา รัตนสมาหาร
2020-01-17
6 แจ้งโอนเงินค่าก่อสร้าง งบลงทุน ประจำเดือนธันวาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-01-14