การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-03
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-03
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-26
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-05-27
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-03