การบริหารเงินงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-19
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-06-27