การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-24
2 1 ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
3 ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปรับปรุง ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-09
4 ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-05
5 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(รากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-24
6 ประกาศโรงเรียนบ้านบนนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบมาตรฐาน สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-24
7 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสพฐ. ๑ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-23
8 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ขนาด ๓ห้องเรียน (ยกพื้นสูงในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีปร ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-22
9 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เอาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-09
10 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สอย เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-30
11 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-26
12 ประกาศโรงเรียนสามัคคีสันม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-19
13 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-19
14 ประกาศโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘ (ข) ต้าน แผ่นดินไหว ๔ ห้องเรีย ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-17
15 ประกาศโรงเรียนบ้านขุนแปะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗, โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง และห้องน ้าห้องส้วม นักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โ ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-10