การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-26
2 ประกาศโรงเรียนสามัคคีสันม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี ๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-19
3 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เอาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-19
4 ประกาศโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ล/๕๘ (ข) ต้าน แผ่นดินไหว ๔ ห้องเรีย ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-17
5 ประกาศโรงเรียนบ้านขุนแปะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗, โรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง และห้องน ้าห้องส้วม นักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โ ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-10
6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนบ้านขุนแปะ ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-04
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-03
8 ประกาศโรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ ด้วย ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-02