การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-15
2 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-07
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ให้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-08-13
4 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-30
5 ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษาประจำปี 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-24
6 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-24
7 1 ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
8 ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปรับปรุง ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-09
9 ประกาศเผยแพร่ร่างรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปี 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-05
10 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ(รากไม่ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-24
11 ประกาศโรงเรียนบ้านบนนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบมาตรฐาน สปช.๓๐๑/๒๖ (ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-24
12 ประกาศโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสพฐ. ๑ โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-23
13 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ขนาด ๓ห้องเรียน (ยกพื้นสูงในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีปร ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-22
14 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่เอาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.๓๐๑/๒๖(ปี๒๕๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ปัทนา ยานะแก้ว
2020-04-09
15 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่สอย เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-03-30