การบริหารเงินงบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน(สขร.) สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ประจำเดือน/ปี
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 กันยายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-12-04
2 สิงหาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-12-04
3 กรกฎาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-12-04
4 มิถุนายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-15
5 พฤษภาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
6 เมษายน 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
7 มีนาคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
8 กุมภาพันธ์ 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
9 มกราคม 2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
10 ธันวาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-15
11 พฤศจิกายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
12 ตุลาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
13 กันยายน 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
14 สิงหาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18
15 กรกฎาคม 2562 ปัทนา ยานะแก้ว
2019-12-18