การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศสัญญาและข้อตกลง สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 6-2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-08
2 5-2563 สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-08
3 4-2563 สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์การศึกษา Shopping list ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-08
4 3-2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปัทนา ยานะแก้ว
2020-09-08
5 2-2563 สัญญาซื้อขายครูภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัทนา ยานะแก้ว
2020-07-30
6 1-2563 สัญญาจ้างก่อสร้าง รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบฯ ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-16
7 1-2563 สัญญาซื้อขาย ครูภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการกระดานไวท์บอร์ด ปัทนา ยานะแก้ว
2020-06-16