หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

  กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานทางการศึกษา

  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั

  ขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมารับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ที่กล

  ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าอบรมสัมนา

  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาสิธิประโยชน์เกิ้อกูลของลูกจ้างส่วนราชการ

  ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560(ครั้งที่3)

  รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร โอนวันที่ 11 เมษายน 2560

  โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์(ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)จังหว

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ต่อไป