รายละเอียดข่าว
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์(ประเพณีปี๋ใหม่เมือง)จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560  
      

: adminict cma6
: 2560-04-12