รายละเอียดข่าว
 
  ตำแหน่งว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกอบการเขียนย้าย จำนวน 21 ตำแหน่ง  
      

บัญชีตำแหน่งว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.6 จำนวน 21 ตำแหน่ง: adminict cma6
: 2560-01-10